گورهای دستجمعی در دشت لیلی

اسیران جنگی به بهانه انتقال به شبرغان در کانتینر ها انداخته شده و دستجمعی  کشتارگردیدند.

بعد از 11 سپتمبر 2001 که مرکز تجارت جهانی در امریکا مورد هدف قرار داده شد،دولت امریکا القاعده و تروریستان مستقر در افغانستان را عامل این حمله  دانست .و برای نابودی دولت طالبان، با نیرو های مخالف مسلح طالبان هم پیمان شده اقدامات نظامی نمود.که در نتیجه دولت طالبان سرنگون گردید.

نیرو های مسلح مخالف طالبان در داخل افغانستان  بقایای جبهه شمال بودکه بعد از ترور احمد شاه مسعود،نظامی های آن تحت رهبری جنرال فهیم (فعلا یگانه مارشال کشور) در پنجنشیر، و نقاط کوهستانی دیگرشمال به   رهبری آقایان دوستم، عطا محمد و محقق بصورت ضعیف فعالیت داشتند .

 قطعات ملیشه های جنرال دوستم،محقق و عطا محمد در حمایت هوایی امریکایی ها با جنگجویان طالبان  در منطقه چشمه شفا واقع در 20 کیلو متری جنوب غرب مزارشریف جنگ سختی نمودند درین جنگ مشاوران و کارشناسان نظامی امریکا که در رکاب جنرال  دوستم و متحدین دیگر شان قرار داشتند ، به هواپیما های امریکایی رهنمایی میکردند که کدامین مناطق، چگونه بمباران شود .

داکتر شفاخانه 200بسترنظامی مزار شریف میگوید :"نمی دانم چگونه بم از هوا استعمال گردیده بود که در حدود 300 طالب را وقتی به شفاخانه آوردند همه با سلاح و مهمات نظامی شان سوخته بودند"

داکتر اضافه کرد که پرسونل طبی بزورپل های جراحی سلاحهای سوخته و چسپیده سربازان طالب را ازبدن های شان بریده جدا ساختند .

و بعد ازاین حادثه در شهر شایع شد که نوعی از بم های آتشزا بالای طالبان استعمال شده است که همه را به ذغال تبدیل کرده وقوماندانهای باقی مانده  طالب تسلیم شده اند.

بتاریخ 18/8/1380حاکمیت طالبان بزوربم افگن های" بی 52"  امریکایی در ولایت بلخ سقوط داده شد .

با فتح مزار شریف ، طالبان شکست خورده به  سوی کندز متواری شدند تعدادی طالبان نا آشنا با منطقه ، پاکستانی،ازبکستانی و دیگر خارجی ها در مکتب سلطان راضیه مزارشریف  در قرار گاه خود باقی بودند که  طالبان محلی از جمله امیرجان ناصری بامیانجیگری بین قوماندان های  نیرو های ایتلاف شمال و امریکایی  ها  از یک طرف  و سر کرده گان  طالبان ملا نورالله نوری والی بلخ و ملا فاضل وزیر دفاع وقت از جانب دیگر، مذاکره و متارکه نمودند .

قرار اظهارات امیر ناصری که وظیفه میانجیگری بین طالبان و نیرو های شمال و حامیان خارجی  قوت های شمال را به عهده داشت فیصله صورت گرفت که:

- طالبان افغانی سلاحهای شانرا تسلیم دوستم نمایند و خود به خانه های شان برگردند.

 - افراد خارجی که در صفوف طالبان قرار داشتند بعد از تسلیم دهی سلاح و مهمات مورد تحقیق از طرف امریکایی ها بخاطر رد یابی بن لادن قرار داده میشوند و بعد رها شوند ....

نیرو های نظامی طالبان در مزار شریف به رهبری ملا نورالله نوری ودرکندزبه رهبری ملا فاضل وزیر دفاع وقت در چنین یک معامله با جنرال دوستم ومتحدین داخلی و خارجی او،تمام افراد را وادار به تسلیم شدن کردند و بعد از خلع سلاح طالبان، اضافه از هشت هزار نفر به قول آقای ناصری تنها در کندز به اسیران جنگی مبدل گردیدند.

تعدادی  ازطالبانی که در قرار گاه سلطان راضیه بودند  تسلیم  نشدن و باز هم توسط هوا پیما ها  سرکوب  گردیدند .

رحمت الله قالین فروش شهر مزار شریف  خاطرات خود را چنین حکایه میکند :"  بعد از آنکه در مکتب سلطان راضیه حملات هوایی صورت گرفت  من با دوست دیگر به تماشای ساحه تخریب بم  آنجا رفتیم گرچه از میزان تلفات و تخریب چیزی ندانستیم  فقط تعداد زیادی از طالبان را دیدیم که همه در انتظار انتقال از مکتب به نقطه دیگر به دروازه جمع شده بودند ودعا  می خواندند ."

آقای رحمت الله  بخاطر آورد که چگونه طالبان پاکستانی با وحشت و سراسیمه گی پاره های قران را بدست گرفته و به آواز بلند می خواندند.

طالبان که از بمباران مکتب سلطان راضیه جان سالم برده بودند همه تسلیم نیرو های ایتلاف شمال و متحدین خارجی شان شدند که با این تسلیمی باز هم رقم اسیران جنگی  بالا رفت .  

شاهد عینی و دریورموترسوپر ماز کانتینری  اقای حاجی میگوید"عساکر دوستم جهت انتقال اسیران از کندز و مزارشریف الی  شبرغان،  موتر های کانتینر دار  را  از هر نقطه شهر که پیدا میکردند بیگار(استخدام بدون پرداخت حقوق را در افغانستان بیگار مینماند ) می گرفتند ؛ اضافه از 20 موتر دارای کانتینر چهل فت  را من حساب کردم که به میدان قعله ذینی واقع غرب مزار شریف  حاضر ساخته  بودند؛  در هر موتر تا  200 نفر را بالا کردند."

حاجی دریور اضافه کرد که قبل از حرکت موتر ها سربازان دوستمی که امنیت اسیران را تامین میکردند برای تفنن به دستور قوماندانهای شان بالای موتر ها فیر کردند و با یکدیگر میگفتند که جهت ایجاد سوراخ های هوا چنین باید کنند فیر ها به بدنه پایانی کانتینر ها اصابت میکرد و از لابلای فرش زیرین کانتینر ها خون جاری بود .

اگر مقصد ایجاد سوراخ در کانتینر ها میبود باید در قسمت سقف فیر میکردند و یا با وسایل دیگر باید بدنه کانتینر ها را سوراخ میکردند،انجام چنین عمل مبین قتل عمدی اسیران جنگی می باشد.

دریور که از گرفتن نام خود هراس داست  اضافه نمود: وقتی موتر ها به شبرغان رسیدند اسیران هم چنان با دروازه های بسته در کانتینر ها ساعت ها نگه داشته شدند و بعد از اینکه دروازه کانتینر ها باز شد اکثریت خفه شده و مرده بودند و انسانهای که محموله کانتینر ها بودند، به اجساد متعفن با بوی خون، ادرار  و مواد چتلی انسان  تبدیل شده بودند  که در دشت لیلی واقع  10 کیلومتری شهر شبرغان با بلدوزر ها مدوفون گردیدند .

 منطقه که اسیران در آنجا دفن شده اند از محل عبور و مرور موتر های که از راه دشت بسوی ولایت فاریاب میروند فاصله کم دارد که اکثر راکبین موتر های شبرغان –فاریاب کانتینر ها را که برای تخلیه در دشت لیلی آورده شده بودند به وضاحت  مشاهده کرده اند.

عتیق الله یکی از دوکانداران که کانتینر ها را در دشت لیلی حین تخلیه دیده است میگوید:"من با موتر از آنجا عبور میکردم پنچ موتر تیلری درکنار تپه ریگی قطار ایستاده بودند دانستیم که مرده های طالبان را آورده اند کسی که همسفرمن بود گفت این دشت بلاخره به گورستان دستجمعی انسانها تبدیل شد. "

عتیق الله باور دارد که هر فردی اگر بدون سنجش افراد بیسواد و مکتب ندیده چون ملا عمر را رهبر انتخاب کند سرنوشت چون اسیران در شبرغان را نصیب خواهد شد.

طالبان بار اول در تابستان سال  1375  در یک معامله با ملک خان رهبر فعلی حزب آزادی که از طرف فاریاب و شبرغان وارد مزارشریف شده بودند قتل عام شدند و اجساد شان در دشت لیلی بصورت دستجمعی دفن گردید .

و درسال 1376 وقتی طالبان ولایات شمال را که تسخیر کردند مخالفین شانرا بعد از قتل در همین دشت بصورت دستجمعی گور نموده بودند و این بار سوم بود که کانتینر های مملواز اجساد انسان در دشت لیلی صف میکشید.

قابل یادآوریست که امریکایی ها درین مرتبه ازنقل و انتقال تا استنطاق از اسیران که از کانتینر ها جان سالم بدر برده بودند در همه حالات با متحدین محلی شان یکجا عمل کرده حضور داشتند.

مقامات امریکایی در واکنش به نشر این خبر که از طرف بعضی از رسانه های عربی در آنزمان  انتشار یافته بود فورا اعلان کردند که هیچ اسیری از طرف سربازان آنها و متحدین داخلی شان به قتل نرسیده است . بامرور به آرشیف اخبار بی بی سی نوامبر2001در می یابیم که تنها شخص وزیر دفاع رامزفلد اعلان کرد ه است که :"اسیران نباید رها شوند آنها تروریستان وحشتناک هستند  بخاطری که در نقطه دیگر،علیه امریکایی ها و متحدین آن باز هم به نبرد میپردازند."

درین حرف سوالی نمی تواند بوجود آید که اسیران رها نشوند یا باید مورد تحقیق برای روشن شدن پناهگاهای دیگر ترویستان قرار گیرند، واما پرسش در باره این نکته میتواند بوجود آید که آیا طبق قوانین جنگ با اسیران برخورد صورت گرفته است؟ ویا آیا  طبق فیصله  مذاکره عمل گردیده است ؟

فریب و نیرنگ جز جرایم جنگی بشمار می آید که نباید با دروغ  متارکه صورت گیرد و عکس آن عمل شود  بر علاوه  در کنوانسیون های بین المللی و قوانین اکثر کشور ها تصریح شده است که با اسیران جنگی، رفتار انسانی  با در نظر داشت موازین حقوق بشری باید صورت گیرد .

و با تا سف  که  قوت های خارجی  که  در سرکوب طالبان نقش داشتند و  از کنوانسیون های  بین المللی و قوانین آگاهی داشتند  شریک جرایم جنگی ایتلاف شمال گردیدند .  این مطلب در فلم مستند ژورنالیست و کمره مین سابقه دار بی بی سی  آقای "جیمی " باز تاب یافته  است .

شخصی بنام قاری یوسف که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکرد در ضمن اینکه  به رادیو کلید درباره عدم صحت مربوط به  یک عملیات نظامی طالبان معلومات میداد گفت:"تعداد اسیران ماه عقرب 1380 در کندز و مزارشریف به مراتب بیشتر از 8000نفر بود خلاف تمام  احکام اسلامی موازین و قوانین بشری به هزاران طالب تسلیم شده به ملل متحد ،امریکایی ها وایتلاف شمال به شکل بی رحمانه به شهادت رسانده شده اند ."

آقای قاری یوسف که قطعات نظامی رفقای خود را بنام معاذ و تشکیل یاد میکرد اضافه نمود که تنها در قرار گاه مکتب سلطان راضیه شهرمزارشریف اضافه از ده ها تشکیل طالب تجمع نموده بودند .

که به قول آقای قاری وحشیانه وخلاف فیصله متارکه شهید ساخته شده اند.

مکتب  دخترانه سلطان راضیه در مزارشریف در زمان حکمرانی طالبان به قرار گاه و خوابگاه نظامیان آنها مبدل شده بود. وقتی از قاری یوسف سوال شد که طالبان بعد از تسخیر مزار شریف به قتل و نسل کشی در قزل آباد  دست زده بودند فورا اظهار بی اطلاعی کرد.

طالبان در سال 1376زمانیکه شهر مزار شریف را تصرف کردند دست به نسل کشی و قتل مردم مزار شریف زدند که مشهور ترین آن نسل کشی قزل آباد در شرق شهر مزار شریف بود  و هزاران انسان بویژه هزاره ها توسط طالبان قتل عام شدند که چندین گزارش درین باره در رسانه های مختلف به نشر رسیده است و بصورت وسیع در رسانه ها بازتاب یافته است.

یکی از معاونین جنرال دوستم که نخواست از او نامبرده شود از قتل دستجمعی طالبان در کانتینر ها اظهار بی خبری کرد و قتل اسیران را خلاف موازین قبول شده بین المللی خواند .

موصوف  برعکس طالبان را مسوول قتل های دستجمعی هزاره ها و اقوام غیر پشتون دانست که جهان از آن آگاهی دارند.

 در افغانستان امروز اکثر افراد و کارشناسان امور در زمینه های  که پای طالبان در آن دخیل میشوند با احتیاط حرف میزنند و یا برای رسانه ها چیزی نمی گویند . جنرال وابسته به جنبش ملی اسلامی دوستم سخنان خود را با این جمله خاتمه بخشید که درین قرن 21 آیا طالبا ن پدیده ی است که ارزش نگاشتن گزارش در باره شانرا داشته باشند؟

آقای جنرال فراموش نموده بود که طالبان به هر اندازه که عقب مانده و قرون وسطایی باشند و هرچند تروریستان بی رحم و آدمکش باشند با آنهم  انسانهای زنده قرن حاضر در این کره خاکی  محسوب میشوند.

                                                                                                                          روشنگر