غارت منازل مسکونی در شهر مزارشریف 

روز روشن عساکر قوماندان" کله میده" دروازه های منازل را دق الباب می کرد ند ودر حضور تمام اعضای فامیل اموال را به موتر بارکرده با خود می بردند.

درسال 1376 زمانیکه  آقای محقق وزیر داخله دولت آقای ربانی در مزارشریف بود قوماندانهای تحت امر او نصیر دیوانه،سرور گنگس ،کله میده،قدم بچه خدا،قمبر لنگ ودیگران جرنیل های خود مختارولایت بلخ بودند وبدون احساس کوچکترین ترس دست به جنایاتی می زدند که در قاموس بشریت از جمله اعمال کم نذیر خوانده شده است. نمونه های که ازین اعمال در مطبوعات افغانستان بازتاب یافته، عبارت اند از:شپش فروشی ،ادرارخوراندن،تجاوز جنسی دستجمعی،تماشای زایمان زنان حامله،تماشای رقص بسمل،میخ کوبیدن در سر انسان،بریدن سینه زنان ،سکس رقصاندن زنان و ...  میباشد.

آقای ربانی در سال1371ریس دولت افغانستان  شد و تنظیم های جهادی را بنابر نفود و قدرت شان در کشور  صاحب صلاحیت درحاکمیت نمود.

تنظیمها هر کدام بنوبه در مناطق مختلف جنایات هولناکی را ثبت تاریخ جامعه افغانی نمودند که ویرانی شهرکابل و قتل اضافه از 63 هزار شهروند پایتخت کشور از جمله مثال های بارز آن محسوب میشود.

 با روی کار آمدن طالبان و فتح کابل توسط آنها  در 5میزان 1375 ،آقای ربانی و اعضای بلند رتبه  دولت او بطرف مزار شریف متواری شدند و ریس دولت اسلامی افغانستان برهان الدین ربانی مجبور شد پایتخت کشور را  از کابل بصورت موقت به مزارشریف انتقال دهد و بعد ازآن آقای محقق  به صفت  وزیر داخله دولت از طرف آقای ربانی در مزار شریف مقرر گردید.

 

 ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی و محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، فعلا اعضای پارلمان  کشور میباشند.

غارت و چپاول اموال مردم در حاکمیت آقای ربانی از جمله امور روز مره اعضای متشکله دولت وقت بشمار می رفت، که اکثریت قریب به مطلق مردم افغانستان به اشکال گوناگون مزه تلخ آنرا در دوران زمام دارای تنظیمهای مسلح چشیده اند.

حاجی قلندر یکی از شهروندان مزار شریف میگوید:" روز روشن عساکر قوماندان کله میده دروازه منزل مارا دق الباب کرد ند ودر حضور تمام اعضای فامیل اموال را به موتر بارکرده با خود بردند."

آقای حاجی حادثه غارت منزل خود را چنین ادامه داد :"ما هر چند داد و فغان کردیم و همسایه ها هم خبر شدند و اما هیچ کس به داد ما نرسید ."

حاجی اضافه کرد که عساکر محقق با چنان خاطر جمعی وسایل منزل را بردند که وقتی یخچال به موتر جای نشد در گوشه حویلی گذشتند و اخطار دادند که هیچ کس آنرا بیجا نسازد تا بعد از انتقال وسایل بارگیری شده، واپس آمده یخچال را نیز بردند .

او افزود که یکی از همسایه ها وقتی در مورد غارت آنها مداخله کرد بالایش با کلاشینکوف فیر کردند که خوشبختانه تیر به خطا رفت و همسایه ما موفق به فرار شد و بعد رفتند و تمام اجناس منزل اورا غارت کردند.

اکثر گروه ها برای اموال مردم بهانه می ساختند و بیشترینه وقتی زمینه چپاول برای افراد تنظیم ها میسر میشد که با هم در گیر میشدند .

خانم حاجی قلندر که اضافه از 70 سال عمر دارد به گزارشگر گفت که :"من عذر وزاری کردم تا یک فرش زیر پای و یک تلویزون را برای ما بگذارند آنها قبول نکردند."

خانم حاجی، افراد قوماندان کله میده را دزدان بی رحم نامید و اضافه کرد که دزدان نه تنها به عذر و زاری او توجه نکردند بل او را که بجای مادر شان و زن سالخورده و کهنسالی است  دشنام دادند.

دشنام دادن دربین افراد قوماندانها امر عادی بود که اکثر  این افراد بدون در نظر داشت فرهنگ  معمول افغانی در سطوح مختلف  مردم را جهت تحت تاثیر آوردن دشنام میدادند و پیشرفته تر از آن  لت و کوب میکردند.

مولا داد یکی از شهروندان مزار شریف که پیشه قصابی دارد، میگوید:"من در طول جنگهای سی ساله هیچ گاه  به هیچ سازمان و حزب نرفته ام . بعد از جنگ جنبش و حزب وحدت عساکر کله میده خانه مرا و زنده گی چهل ساله مرا چور کردند .

آقای مولاداد افزود: "وقتی از غارت منزل خود خبر شدم با عجله خانه آمدم دزدان محقق رفته بودند و همسایه ها مرا گفتند که در جایی مخفی شوم بخاطری که عساکر واپس می آیند و مرا هم بازداشت میکنند ."

او به ادامه صحبت های خود حالی ساخت که اتهام جنبشی بودن را عساکر بالای او زده بودند.

مولاداد مدعی شد که جنبشی ها قبلا چند بار اموال دوکان اورا به بهانه همکاری با جمعیتی ها غصب کرده بودند.

عساکر و افراد خاص قوماندانهای مشهوردر زمان جنگهای تنظیمی وقتی برای خرید و یا فروش با دوکانداری معامله میکردند بزور سلاح اراده خود را بالای آنها تحمیل مینمودند .

درباره تحمیل نظریات افراد وابسته به جنگسالاران حکایتی از یک دلال قوماندان رسول پهلوان زبانزد عام و خاص شده است  که شرح آن چنین است:

 مردی بنابر  خوش خدمتی  و دلالی  برای قوماندان رسول پهلوان معاون اول جنرال دوستم ازمقربان خاص او شده بود و اموال تجارتی را از شهری به شهری برای فروش میبرد و از  دوکانداران تقاضا میکرد که اموال  او راخریداری کنند، وقتی فردی از خریدن اموال او امتنا می کرد،این دلال قوماندان  با آواز بلند میگفت:" که اگر اموال را خریداری نمی کنید ، چرا برای رسول پهلوان دشنام میدهی." با شنیدن آواز این خوش خدمت درگاه قوماندان رسول پهلوان  دوکاندار جانب معامله تجارتی مجبور میشد که اموال اورا به قیمت بلند خریداری کند در غیر برای رسول قوماندان راپور میداد که دوکانداری او را دشنام داده وآن دوکاندار از طرف قوماندان یا جریمه میشد یا برایش جزای سنگین دیگر داده میشد .

قصه های واقعی چون حکایت بالا، در جریان جنگهای داخلی افغانستان بسیار وجود دارد که متاسفانه تا هنوز جمع آوری نشده است .عدم جمع آوری داستان های غم انگیز و عبرت آموز از کارنامه های بی رحمانه حکمرانان سه دهه اخیر قرن بیستم در افغانستان موجودیت عاملین این اعمال غیر انسانی در بدنه دولت امروزی آقای کرزی است که افراد مذکور با استفاده از صلاحیت های شان نمی گذارند تا کارنامه های شرم آور گذشته آنها به اطلاع نسل جوان امروزی برسد.

سردار محمد سعیدی که  مسوولیت رهبری اعضای حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان را در شمال افغانستان عهده دار است و دختر اش را به زنی برای رهبر حزب وحدت اسلامی، آقای محقق نیز داده است در پاسخ به پرسش گزارشگر درمورد غارت مردم توسط قوماندانهای حزب وحدت از جمله قوماندان کله میده گفت:"من قوماندانی به اسم کله میده و نصیر دیوانه را بخاطر ندارم چنین افرادی در بین ما نبودند ."

آقای سعیدی که فعلا وکیل شورای ولایتی بلخ است اظهار داشت که در بخش نظامی حزب کدام وظیفه انجام نداده است و بدین لحاظ افراد نظامی حزب را نمی شناسد.

قوماندان ها و مسوولین بلند رتبه دولت ربانی که فعلا هم در کرسی های بلند دولت کرزی تکیه زده اند، یا از انجام عمل دیروزی انکار میکنند و یا از پاسخ دادن به ژورنالیستان در مورد گذشته خود داری می نمایند.

انکار آقای سعیدی از شناخت قوماندانهای حزب وحدت با وضاحت تمام طفره رفتن از موضوع مطروحه میباشد.

قوماندان های چون کله میده در قساوت و بی رحمی چنان مشهور هستند که تمام باشنده گان دایمی ولایت بلخ و اطراف آن،بویژه کسانیکه اضافه ازبیست وپنچ سال عمر دارند  او را می شناسند و تعجب آور است که عضو سابقه دار رهبری حزب وحدت و معاون آقای محقق،کله میده و نصیر دیوانه  این دو قوماندان وفادار به داماد خود را نمی شناسد!!!

دادمحمد باشنده شهر مزار شریف در باره غارت منازل مسکونی مزارشریف میگوید :" در حوت سال 1376 اضافه از 300منزل مسکونی از طرف افراد مسلح محقق غارت شده است . در 23حوت 1376 منزل مرا نیز چپاول کردند."

دادمحمد خان در حالیکه عرایضی را به گزارشگر نشان میداد اضافه کرد:" بعد از چپاول منزل ، من به مسوولین امنیتی  شهر و از جمله  وزیر داخله آنزمان آقای محقق عریضه کردم که تا هنوز عریضه ها را نگاه کردم .و افسوس که هیچ کس باز خواست نکرد."

اقای دادمحمد مدعی شد که صد ها هموطن دیگر او که منازل  شان دزدی شده بود با او یکجا به شکایت پرداخته بودند و به مقامات مسوول آنوقت عریضه کرده بودند که اکثر مردم بجای پرداخت به عرض شان با استهزا صاحبان قدرت مواجه میشدند.

او همچنان ادعا کرد که بسیاری دارایی های امروزی قوماندانها از همین غارت ها بدست آمده که اموال غارت شده او هم  اکنون جز از سرمایه قوماندانها گردیده است.

بعد از استقرار طالبان در مناطق شمال کشور تعدادی کثیری قوماندانها یا کشته شدند و یا به خارج کشور فرار نمودند و اما بعد از حمله هوایی امریکا به افغانستان و با روی کار آمدن آقای کرزی، فراریان دیروزی که تعداد قریب به اکثریت آنها متهم به جرایم جنگی نیز میباشند به کمک نظامییان امریکایی واپس به قدرت از دست رفته خود  دست یافتند و ملوک طوایفی اوایل دهه هفتاد هجری شمسی یکبار دیگر در افغانستان مستقر گردید.

باری در سال جاری ریس استخبارات امریکا به کانگرس کشوراش راپور داده بود که 60% خاک افغانستان در کنترول قوماندانها و سران اقوام است و 10%در اختیار طالبان و صرف 30%در کنترول دولت کرزی میباشد که این راپور مورد واکنش سخت دولت کرزی قرار گرفت.

و اما درین گزارش صراحت داده نشده بود که چگونه   وچه کسانی 60% خاک افغانستان را در اختیار قوماندانها و سران قرار داده اند .

محمد صادق فردی که خود را بی غرض می داند و مدعیست که در مسایل تنظیمی هچگاه مداخله نکرده است میگوید:"در جریان جنگهای تنظیمی، احزاب مختلف که قدرت سیاسی بیش و کم نصیب شان شده است، به اندازه توان به اشکال مختلف دست به غارت زده اند که چور و چپاول به شکل مستقیم و غیر مستقیم عملی شده است ."

آقای صادق افزود که هنوز که هنوز است این غارت ادامه دارد و نمی داند که تا کدامین زمان ملت افغان، در چنگال  چپاولگران باقی می مانند.

 کارشناس مسایل سیاسی در بلخ  استاد احمد زی میگوید:"جنایات قوماندانها ریشه بیرونی هم دارد که از طرف کشور های امپریالیستی قوماندانها تشویق به چپاول و ایجاد تعبیض نژادی میگردیدند."

آقای احمد زی افزود:" تا و قتی که خارجی ها نوکران خود را به هر رنگ و نیرنگ در جبهات و چوکی های قدرت بالای مردم افغانستان تحمیل میکنند مردم افغانستان روی خوشی را نخواهند دید."

احمد زی در در ضمن پاسخ هایش تلویحا اشاره نمود که قوانین بین المللی و تصریحات کنوانسیون های بین المللی که افغانستان از جمله دولتهای امضا کننده آنها میباشد . در کشور هیچ گاه تطبیق نمیگردد و بسیاری از خارجی های مستقر در افغانستان نمی خواهند این میثاق های بین المللی عملی شوند .بخاطری که جنایت کاران جرایم جنگی در افغانستان همکاری نزدیک با قوای ایتلاف و امریکا دارند .

در صورت عملی شدن میثاق های بین المللی بسیاری ازدولتمردان بزرگ از معاونیت ریاست جمهوری تا وزرا و وکلا که اسمای شان از طرف دیده بان بین المللی حقوق بشر به عنوان ناقضین حقوق بشر اعلام گردیده مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.        

                        گزارش از : بهرام روشنگر